فیلتری شبیه جوراب نخرید!!!

فیلتری شبیه جوراب نخرید!!!   قدیما سر شیر حوض یا ظرفشویی جوراب می بستیم. یا از نوع مردانه یا نوع جوراب زنانه “میگفتن پارازین الیافش فشرده تره وهمین باعث میشه گچ وخاک یا روسوبات وزنگ زدگی داخل لوله ها رو...
ادامه مطلب

چون که 100 آید نود هم پیش ماست

چون که 100 آید نود هم پیش ماست یکی از اصول نگهداری یخچالهای ساید بای ساید یا یخچالهایی که به آب لوله کشی متصل است رسوب زدایی آب قبل از ورود به سیستم یخچال می باشد. به خاطر همینه که...
ادامه مطلب