کار تصفیه آب اسمز معکوس (پمپ ، مخزن ، ممبران) چیه؟

کار تصفیه آب اسمز معکوس (پمپ ، مخزن ، ممبران) چیه؟

 

فیلتر 1– {p. p- 5. m } رسوب گیری  است ، از الیاف فشرده ، فیلتر 1 همه ی ذرات ریز را از آب میگیره تا جایی که بعد از 6 ماه روی سفید فیلتر قهوه ای میشه واین به علت گرفتنلجن آب است .

فیلتر 2– { U D F} به آب کلر میزنن ولی خود کلر با یک سری مواد شیمیایی ، بوی بد ورنگ نا مطبوعی داخل  آب به وجود میاره ، فیلتر 2 کارش برطرف کردن این بو ورنگ نامطبوع است.

فیلتر 3– { C T O } بوی بد آب به راحتی از آب حذف نمیشه، فیلتر 3  کار فیلتر دوم را کامل میکنه تا قبل از ورود به ” ممبران ” آب آماده برای حذف نیترات وویروس ها شود.

فیلتر 4– کار فیلتر 4  پائین آوردن سختی آب است. سختی آب با چشم دیده نمیشه، واین فیلتر نمک ، سرب ، نیترات ، نیتریت ، ویروس ها ، میکروارگانیزم ها و………را از آب جدامیکنه وبا یک کپسول پس آب همه را دفع میکند.

سیستم ” R O ” یا اسمز معکوس یعنی همین مرحله

 

فیلتر 5– آب وقتی تصفیه شد تومخزن ذخیره و برای استفاده آماده است .ولی گاهی مصرف آب داخل مخزن طولانی میشه وآب ممکنه در این مدت طعم نامطبوع سراغش بیادکار فیلتر 5 جداسازی طعم نا مطبوع از آب است.

فیلتر 6– در راه مصرف ،آب تا 5 مرحله تصفیه میشود، و مواد مضر آن حذف میشود وهنگام عبور از فیلتر 6 مواد معدنی لازم برای بدن به آب ملحق میشود ، به این ترتیب یک آب تصفیه شده معدنی تحویل مصرف کننده میشود.

 

X