نحوه تعویض فیلتراسیون دستگاه تصفیه آب خانگی

 

نحوه تعویض فیلتراسیون دستگاه تصفیه آب خانگی

نحوه تعویض فیلتراسیون دستگاه تصفیه آب خانگی

 

مرحله 1- ابتدا دستگاه تصفیه آب را از برق خارج کنید.

مرحله 2⇓

مرحله 3⇓

مرحله 4⇓

مرحله 5⇓

مرحله 6⇓

مرحله 7⇓

مرحله 8⇓

مرحله 9⇓

مرحله 10⇓

مرحله 11⇓

مرحله 12⇓

مرحله 13⇓

مرحله 14⇓

↓فیلترها را به این صورت در هوزینگ ها بچینید↓

به این ترتیب فیلترها تعویض می شود .

ویا می توانید با  یک تماس ازهمکاران ما بخواهید

برای تعویض فیلترها و خدمت رسانی به شما مشتری گرامی بیاینند.


مشاوره وراهنمایی

با ما تماس بگیرید

021-33506649


X