چون که 100 آید نود هم پیش ماست

چون که 100 آید نود هم پیش ماست

یکی از اصول نگهداری یخچالهای ساید بای ساید یا یخچالهایی که به آب لوله کشی متصل است رسوب زدایی آب قبل از ورود به سیستم یخچال می باشد.
به خاطر همینه که پشت یخچالها تا 4 مرحله وگاهی یک فیلتر داخلی قرار می دهند.این فیلترها فقط رسوب گیر هستند وغیر از هزینه های دائمی برای خرید ونصب فقط کارایی گرفتن رسوب درحد ذرات درشت داخل آب را دارند.
به عبارت دیگراین فیلترها را  به این علت در مسیر آب ورودی یخچال قرار میدهند
که لوله های مارپیچ داخل یخچال رسوب نگیرند.
وقتی شما دستگاه تصفیه آب سیستم RO  ( پمپ، مخزن، ممبران ) را نصب می کنید واتصال آن را سر راه ورودی آب یخچال قرار می دهید
یعنی شما موفق شده اید که از غیر از ذرات درشت، رسوبات معلق، کلر، انگلها ، میکروب ، نیترات وبوی بد وطعم ناخوشایند ونامطبوع ناشی از زنگ زدگی وپوسیدگی لوله ها را از آب حذف کنید.
و به این صورت در برطرف کردن رسوبات کار را تمام کرده اید.
پس” با داشتن تصفیه آبی که پمپ ، مخزن ، ممبران ” دارد دیگر نیازی به فیلترهای پشت یخچال ساید نداشته وجلوی هزینه های خدماتی را گرفته وبالاتر از همه آبی گوارا ومطبوع را وارد یخچال کرده اید.

 

X