کار را که کرد آنکه تمام کرد.

کار را که کرد انکه تمام کرد

 

یه وقتی می گفتن آب را بجوشید بعد مصرف کنید آیا این حرف درسته؟

در جوشیدن آب میکروبها از بین می رود ولی نیترات نه تنها حذف نمیشه بلکه اضافه هم میشه
چرا؟
چون آب در نقطه بالای 100 درجه کم کم تبدیل به بخار شده واز حجم آب کم میشود با کم شدن حجم آب حجم نیترات اضافه میشود .

پس با قرار دادن تصفیه آب سیستم ” RO ” “ پمپ ، مخزن ، ممبران ” با حذف نیترات آب ،کار تصفیه را تماما و به درستی انجام دهید.

X