تولید یون منفی در دستگاه تصفیه هوا

 

امواج دریا یون منفی تولید می کنند. یون منفی جذب اکسیژن در بدن را بالا می برد و سطح ” سروتو یئن” ” ماده ای در ارتباط با روحیه و استرس ” را بالا

می برد و باعث آرامش می شود.

زیباست بدانیم دریا آرامبخش است.