یک لیوان سم هرگز!!

!!! یک لیوان سم هرگز !!!

با دستگاه تصفیه آب ، آب بدون سم داشته باشیم

توشبانه روز ما سعی می کنیم رطوبتی که بدن نیاز داره را بیشتر از طریق آب آشامیدنی تامین کنیم. البته این رطوبت از طریق مصرف میوه جات و لبنیات هم به بدن میرسه ولی هیچی مثل یک لیوان آب گوارا رفع تشنگی نمی کنه.

یه زمانی این یک لیوان رو با خیال راحت از شیرآب پر می کردیم و بدون هیچ استرسی می خوردیم و بدن ما از مواد معدنی داخل آب هم بهره می برد.

اما امروزه همراه اون مواد معدنی مثل : کلسیم ، منیزیم و ……. یه مقدار سم مثل: نیترات وکلر ومواد شیمیایی محلول تو آب موجوده !!! که برای دفع این سموم هیچ راهی به جز تصفیه آب سیستم  RO ” یا اسمز معکوس نیست.

X