آیا تصفیه آب خانگی آب چاه را هم تصفیه می کند.

آیا دستگاه تصفیه آب خانگی آب چاه را هم تصفیه می کند ؟

بعضی منازل ویلایی درشمال وحتی ویلاهای ییلاقی در اطراف شهرها از آب لوله کشی متصل به شهر برخوردار نمی باشند.
لذا باید با حفر چاه آب با پمپ های کف کش آب را به مخازن بالای ساختمان وبعد از آن به لوله کشی ساختمان متصل کرد.
این آب قابل شرب نیست ولی دستگاه های تصفیه آب خانگی قابلیت تصفیه اینگونه آبها با سختی بالا را هم دارند.

 

X