آب بدون مواد معدنی میل نکنید!

آب بدون مواد معدنی میل نکنید

 

تصفیه آب های سیستم ” RO ” یا ” 5 مرحله ” مواد ریز و درشت اعم از ” گچ ” زنگ زدگی ” آهک ” وحتی مواد معدنی مطلوب را حذف  میکنه.

یعنی آبی شبیه آب مقطر به ما تحویل می ده در صورتی که بدن نیاز به مواد معدنی مطلوب هم داره برای همین همیشه تصفیه آب سیستم ” RO ” را “”” 6 مرحله “”” خریداری کنید.

چون تا مرحله پنجم آب تصفیه میشه ولی در مرحله ششم اون مواد معدنی که از آب حذف شده به آب برمیگرده وفرقش با آب قبل از تصفیه اینه که آب تصفیه نشده غیر از مواد معدنی مواد سمی هم داشت .درحالی که آب تصفیه شده دیگه سمی نداره.

 

 

X